Jesteś tutaj: Start / PSZOK

PSZOK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli  informuje, iż na terenie Gminy Serokomla funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK.

PSZOK świadczy usługi odbierania odpadów w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8.00 do 13.00.

Ze względów organizacyjnych przed dostarczeniem odpadów do PSZOK należy uzgodnić termin planowanego transportu odpadów z zarządzającym PSZOK-iem pod nr. tel. 25 631 62 82.

PSZOK zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wólka.

Prowadzącym PSZOK jest Gminny Zakład Usług Komunalnych z siedzibą  przy ul. Warszawskiej 21 w Serokomli, 21-413 Serokomla, tel. /25/ 631 62 82,   e-mail:gzuk@gminaserokomla.pl

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są bezpłatnie od mieszkańców Gminy Serokomla selektywnie zbierane odpady:

a) metal, papier i tektura, szkło oraz odpady opakowaniowe z tych materiałów,

b) przeterminowane leki i chemikalia, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,          

c) zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

d) zużyte opony,

c) meble i odpady wielkogabarytowe,

d) odpady zielone oraz budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

 

Ponadto, informujemy że:

  1. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane i wolne od zanieczyszczeń.
  2. Odpady niebezpieczne przyjmowane są jedynie w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę produktu.
  3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany do PSZOK musi być kompletny.
  4. Odpady powinny być dostarczone w takiej formie, aby możliwe było ich wyładowanie  bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.